۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۵:۰۴ | نوشته ‌شده به دست GuardJungle | ( )نظرات (0)

نماهايي از بازيhttp://guardjungle.bigsite.ir/p_guardjungle

 :: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: نگهبان جنگل،
۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۰:۳۵ | نوشته ‌شده به دست GuardJungle | ( )نظرات (0)

 

 

 

معرفي بازي نگهبان جنگل:

بازي نگهبان جنگل داراي مجوزساخت ونشرازبنيادملي بازيهاي رايانه اي مي باشد.

اين بازي علاوه بر جذابيت وزيبايي، يكي ازحاميان محيط زيست نيزمي باشد.

.......................................................................................

توضيحاتي درباره ي بازي:

 

درختان :

به درختان قطع شده شليك كنيد.اين كار شما نوعي آبياري درختان تلقي مي شه وبااين كار يك درخت جديد رشد ميكنه، با رشد هردرخت 50 امتياز دريافت كنيد.

 

زباله ها :

زباله هاي درون جنگل رو به گل تبديل كنيد.با تبديل هركدام از زباله ها علاوه بر زيبا شدن محيط جنگل، 5 امتيازدريافت كنيد.

 

مارها :

مواظب مارها باشيد. برخورد كردن با ماريعني كم شدن خون وازدست دادن 5 امتياز ، توجه داشته باشيد كه مارها كشته نمي شوند.

 

زنبورها :

دربرخورد بازنبورها،هم خون وهم 5 امتياز ازشما كم مي شه ، باشليك كردن گلوله ويا با ضربه زدن از بالا به آنها  5 امتيازگرفته وآنهارو ازبين ببريد.

 

غولهاي سبز :

غولهاي سبز رو بايد باشليك پنج گلوله نابود كرد و 50 امتيازگرفت . البته مواظب باشيد كه با آنها برخورد نكنيد، باهربرخورد به آنها مقداري خون و 5 امتياز ازشما گرفته مي شه.

 

تبــرهــا:

برخوردباتبر 5 امتياز روازشما مي گيره وهمچنين مقداري خون .

 

غولهاي آبي :

با شليك كردن يك گلوله ويا باضربه زدن ازبالابه آنها 10امتيازدريافت  كنيد، درغيراينصورت 10امتيازومقداري خون ازشما كاسته مي شه.

 

غول بزرگ :

غول بزرگ را با شليك بيست گلوله نابودكنيد و 100 امتيازبگيريد.

سعي كنيد به آن نزديك نشيد چون با هرباربرخورد 100امتيازومقدارزيادي خون ازشما كم مي شه.

شما ازدست شليك هاي غول بزرگ درامان نيستيد و با هربار برخورد با گلوله ها 5 امتيازومقداري خون ازشما كم مي شه.

پس تاجايي كه ممكنه خودتون رو ازدسترس آن دوركنيد.

درانتهاي هرمرحله يك درب خروجي دومي نيز وجود داره كه باكشتن غول بزرگ اين درب هم باز مي شه.

اگه براي كشتن غول بزرگ با كمبود گلوله مواجه شديد سعي كنيد همه الماسها رو بگيريد وباگرفتن تمامي الماسها 2 خشاب ده تايي به شما داده مي شه.

 

اسلحه : 

در هراسلحه  يك خشاب ده تايي وجود داره.درمرحله ي نهايي تعداد گلوله هاي باقي مانده اگه از20 تا بيشتر بشه  1000 امتياز به مجموع امتيازها اضافه ميشه

 

سفينه :

سفينه نيزبا فرستادن هشت پاهاي فضايي شما رو تهديد ميكنه. سفينه را با شليك پنج گلوله ازبين ببريد و 100 امتيازدريافت كنيد. مطمئن شويد كه گلوله ها حتما به سفينه برخورد كرده باشن.

 

هشت پاهاي فضايي :

هشت پاهاي فضايي را جدي بگيريد زيرا آنها شما را دنبال مي كنند وبا برخورد به شما خونتون رو تا آخرين قطره مي مكند وامتيازبصورت ممتدازشما كم مي شه.

اگه به شما برخورد كرد سعي كنيد خيلي سريع از آن جدابشيد بااين كار هشت پا بعدازگذشت چندلحظه ازبين ميره و 5 امتياز كسب مي كنيد.شما مي تونيد با شليك گلوله اونا رو ازبين ببريد.

 

فلامينگوها :

فلامينگوها به شما آسيبي نميرسانند.اما شليك هايتان را خنثي ميكنن وبا هربارشليك به آنها 1 امتيازازشما كم مي شه ، پس سعي كنيد به آنها شليك نكنيد.

 

ميخها :

ميخها طي زمانهاي مشخصي فعال ميشن مواظب باشيد باآنها برخورد نكنيد زيرا برخوردبه ميخها 5 امتيازومقداري ازخون شما كم مي شه.  

 

آب :

ازروي سكوها يي كه دربالاي آب هستند به آرامي وبدون عجله حركت كنيد زيرا با سقوط كردن درآب 50 امتياز ومقدارزيادي ازخونتون كم مي شه وهمچنين به اول همان مرحله باز مي گرديد

واين كارشما را سخت ترميكنه.

اگه مقدارسلامتي به كمترين ميزان رسيد به دلخواه بازي را نگه داشته وبه منوبريد ودوباره بازي رو شروع كنيد با اين كار مقدارسلامتي به 100 درصد مي رسه.

 

جعبه ها :

ازميوه هايي كه درون جعبه ها ست استفاده كنيد   با دريافت اين ميوه ها به سلامتي  افزوده مي شه و100امتيازدريافت مي كنيد. 

 

الماسها :

براي عبورازمرحله ،لازمه كه همه ي الماسها رو بگيريد ، با دريافت هرالماس درب خروجي اصلي به سمت پايين حركت  مي كنه و5 امتيازدريافت مي كنيد.

امتيازات بيشتر :

اسلحه هاروبگيريدوسعي كنيد گلوله ها تون روذخيره كنيد دراين بازي گرفتن ( امتيازبالاتر ) بستگي به رشد درختان داره 

كه اون هم باز بسته به خودشما ست كه چگونه بتونيدازاين عمل يعني ( ذخيره ي گلوله ها ونگه داشتن غولهاي سبزبراي رشد درختان بيشتر ) استفاده كنيد. 

 

دكمه هاي بازي :

سعي كنيدانگشتاتتون رو درست روي دكمه هاي بازي قراربدين درغيراينصورت ممكنه  كه درحركت دچار اشتباه بشيد..

عمل كرد دكمه هاي بازي همانطور كه ازشكلشان پيداست شما را به جهت ها ي فوق هدايت مي كنند.

دكمه ي نگه داشتن بازي به صورت مخفي در وسط صفحه ي بازي 

قرارداده شده .براي توقف بازي كافيست تا يك بار در نقطه ي مورد نظر

كليك نماييد.

............................................................................................................................

موفق باشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: نگهبان جنگل،
۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۰۶:۰۳ | نوشته ‌شده به دست GuardJungle | ( )نظرات (0)
[ ۱ ]آخرین عناوین مطالب